W życiu każdego młodego człowieka nawet dwukrotnie dochodzi do momentu, w którym musi zdecydować, czym będzie zajmował się jako dorosły. Powoduje to często dość spore problemy.

Pojawiają się pytania. Jaką szkołę powinien wybrać? Liceum, technikum, a może jednak zawodówka? Jaki profil szkolnictwa teraz a jaki na kolejnym etapie? Te pytania dręczą nie tylko decydującego wtedy ucznia, ale też jego rodziców.

W tym miejscu bez osobistego doświadczenia i z ograniczoną wiedzą, młody człowiek mierzy się z ogromnym wyzwaniem. Często zdarza się tak, że zewnętrzna presja wymusza na nim odpowiedzi i decyzje, związane z dokonaniem wyborów wpływających na jego całe życie. Pojawia się stres i duża niepewność.

Niestety młodym nie pomagają w tych wyborach  oczekiwania ze strony bliskich. Narastają obawy związane z niespełnieniem ich.
Dodatkowo pojawia się uczucie zagubienia, spowodowane brakiem pełnej świadomości tego kim są, czego chcą, jakie mają możliwości. Tożsamość młodych osób, która jeszcze nie do końca jest zdefiniowana i potwierdzona, już zostaje wystawiona na wielką próbę.

wybory

W niedługim czasie później okazuje się dla wielu, że kierunek studiów, który „wybrali”, nie jest w żadnym stopniu związany z tym, czym chcą się zajmować w życiu. Potrzebują skorygować swoje plany. Szukają podparcia dla swoich kolejnych decyzji, rady, spojrzenia z boku. Pojawia się myśl, że nie stać ich na kolejną pomyłkę. W końcu minęło już tyle czasu, włożyli w to tyle wysiłku i pieniędzy…

Jak wygląda rola rodziców i opiekunów w tym okresie?

Nie ma większego pragnienia  rodziców, niż zobaczenie, że ich dziecko jest szczęśliwe. Pragną, by dzieci, przechodząc przez jakiś etap edukacji, zostały wykształcone dokładnie w tym, czego potrzebują.

Chcą też być pewni, że inwestują w edukację dziecka, a nie wrzucają pieniądze do worka bez dna.  Jako dorośli  doświadczyli, jakie konsekwencje ma niedopasowanie oraz jakie koszty finansowe, emocjonalne i psychiczne się z tym wiążą.

W okresie tych życiowych wyborów rola rodziców, opiekunów czy doradców jest bardzo istotna dla młodych osób. Dorośli są bowiem bardziej świadomi konsekwencji i realiów późniejszego życia.

Dodatkowo z naturalnej troski o dobro swoich dzieci mogą stać się ich sprzymierzeńcami, uczynić ich mocniejszymi. Zaoferować swoją obecność i poradę z pozycji własnego autorytetu, świadomie włączyć się w proces doradczo-decyzyjny i dostarczyć konkretnych narzędzi psychologiczno-badawczych jak chociażby Kompas Kariery.

To lub inne narzędzia i testy okazują się tu bardzo pomocne.

Co wyróżnia Kompas Kariery?

To jeden z najbardziej wszechstronnych testów na dzisiejszym rynku. W połączeniu ze współpracą wyszkolonego trenera dostarcza bardzo konkretną wiedzę, która jest potrzebna do podjęcia trafionych decyzji edukacyjno-zawodowych. Test jest profesjonalny i poparty naukowymi badaniami oraz ewaluacją.

Za jednym podejściem i w stosunkowo krótkim czasie dostarcza wyniki, które w innym przypadku, są możliwe do uzyskania dopiero, po przejściu wielu innych testów.

Kompas Kariery składa się z czterech komponentów, istotnych dla wyborów edukacyjno-zawodowych.

Dzięki udzieleniu odpowiedzi, na około 600 pytań, Kompas Kariery bada osobowość i zainteresowania konkretnej osoby, jej naturalne zdolności oraz wartości, jakie wyznaje – czyli to w jaki sposób myśli, co jest dla niej ważne na danym etapie życia.

Inne profesjonalne testy dostępne na rynku i związane z tym obszarem, dotykają najczęściej dwóch, rzadko trzech płaszczyzn, które są jednocześnie potrzebne dla takiego procesu decyzyjnego.

Jaka jest największa wartość Kompasu Kariery ?

Kompas Kariery wspiera człowieka w odpowiedzi na pytanie: Kim jestem? Do czego zostałem stworzony? Jakie miejsce uwolni najbardziej mój wewnętrzny potencjał?

To narzędzie  opisuje jaka jest  konstrukcja wewnętrzna danej osoby i co motywuje ją naturalnie do działania bez wywierania zewnętrznej presji. Jakie są jej mocne oraz słabe strony i jak nimi zarządzić. W świadomym połączeniu tych cech, środowiska pracy i spodziewanych efektów, możliwe jest dobranie takiej opcji zawodowej, w której dana osoba uwolni najbardziej swój potencjał. Wybory spowodują określone pożądane rezultaty i osobiste spełnienie człowieka.

Jak Kompas Kariery pomaga rodzicom i dzieciom?

Po przeprowadzeniu wielu takich testów i konsultacji, zauważyłam, jak pozytywnym było i jest to doświadczenie zarówno dla dziecka, jak i rodziców.

Po Kompas Kariery sięgają zazwyczaj rodzice, by pomóc córce albo synowi w dokonaniu tego trudnego wyboru, związanego z kontynuacją edukacji.

Chcą w ten sposób obniżyć presję związaną z decyzjami i samemu zyskać pewność co do słuszności rozważanych wyborów. Często też  zdarza  się, że rodzice zachęceni efektami, decydują się na Kompas dla siebie.

Dzieci samodzielnie wypełniają test przez internet, odpowiadając przy tym na wiele pytań. Mogą zrobić go za jednym podejściem lub w kilku. Dostęp do badania umożliwia trener, przesyłając link aktywacyjny.

Wyniki trafiają do konsultanta, który generuje spersonalizowany, wielowymiarowy raport. Następnie trener analizuje wyniki i prezentuje je na umówionym w późniejszym czasie spotkaniu.

Jak wygląda takie spotkanie?

Spotkanie po wykonaniu testów odbywa się na żywo o ile istnieją takie możliwości lub online. Zazwyczaj trwa około 2 godzin.

W trakcie spotkania konsultacyjnego często jestem świadkiem sytuacji, kiedy to początkowo niepewne co do wyników badania dziecko, rozluźnia się po jakimś czasie, zaczyna  się uśmiechać  i przekonywać o wartości swojej osoby.

Omówienie wyników testów wzmacnia u młodzieży postrzeganie siebie w pozytywny sposób. Akcentowane są bardziej mocne strony i atuty niż słabości. Trener uświadamia też osobę badaną o potencjalnych możliwych obszarach zmagania z propozycją rozwiązań.

Rodzice na spotkaniu bywają dość często pozytywnie zaskoczeni, jak dokładny opis ich dziecka przedstawia Kompas Kariery.

W połączeniu z całością informacji mogą  włączyć się w szukanie opcji i generowanie pomysłów na przyszłość.

Trener przedstawia swoje rekomendacje. Daje spojrzenie z boku na plany i pomaga je zweryfikować w oparciu o posiadane wyniki badania  profesjonalnym testem.

W omówieniu Kompasu Kariery zarówno rodzice, trener i uczeń mają swój osobisty wkład w proces decyzyjny.

Rodzice mają okazję dostrzec, jak wiele atutów można odkryć w konkretnym unikalnym kształcie osobowościowym dziecka.

Efektem spotkania konsultacyjnego jest dobór i propozycja najbardziej pasujących do dziecka dostępnych opcji edukacyjnych. Rodzice mają okazję zrezygnować z narzucania swoich pomysłów czy niespełnionych własnych ambicji zawodowych, pozwalając pójść dziecku drogą, która najlepiej do niego pasuje.

Łatwiej im jest zobaczyć kierunek i okazać wsparcie teraz i w przyszłości.

Jak Kompas Kariery pomoże w wybraniu kierunku edukacyjnego?

Kompas Kariery pomaga uczniom szkół podstawowych, średnich i studentom podejmować właściwe decyzje związane z wyborem ścieżki kształcenia.

Wszystko po to, by w przyszłości pracowali w zgodzie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami. Pozwala zobaczyć przestrzeń do odkrywania swoich pasji w życiu i rozwoju. Ostatecznie prowadzi to do radości z wykonywania tego, co się lubi i osobistego spełnienia.

Kompas Kariery dostępny jest nie tylko dla młodzieży czy młodych dorosłych. To także oferta dla osób już aktywnych zawodowo, podejmujących decyzje o awansie lub przekwalifikowaniu albo planujących otworzyć własną działalność.