Szkolenia i Warsztaty

Przekazuję wiedzę i doświadczenie …

prowadząc kursy, wykłady, seminaria oraz warsztaty dopasowane do potrzeb grupy,
oparte na narzędziach i materiałach Fundacji Edukacja Finansowa Crown i własnym dorobku.

stacjonarny ( min 10 osób )
skype (4-6 osób )
20 godzin – 10 spotkań po 2 godz. lub 5 spotkań po 4,5 godz.
Opiera się na samodzielnej pracy uczestników kursu z materiałami kursowymi w domu i pracy w grupie.

Kurs uczy Bożych zasad zarządzania pieniędzmi i majątkiem, dotyka zagadnień takich jak: nasze postawy, sprawy, którym jesteśmy oddani, wartości, styl życia a wszystko także z perspektywy ostatecznego przeznaczenia człowieka, jakim jest wieczność.

Kurs daje możliwość również zastosowania w sposób praktyczny tych zasad i pomaga:

• unikać najbardziej powszechnych błędów  w dziedzinie finansów,

• wypracować drogę wyjścia z długów,

• stworzyć dobrze działający budżet domowy,

• zaplanować rozsądny system oszczędzania, inwestowania i obdarowywania,

• przekazać dzieciom podstawowe umiejętności zarządzania finansami,

• pogłębić rozumienie znaczenia pracy i wieczności,

• dążyć do wolności finansowej,

• uwolnić się od niepotrzebnych zmartwień.

(cykl 9 wykładów 45-60 min)

• Dlaczego powinniśmy rozmawiać o pieniądzach?

/powody duchowe i praktyczne; finansowe ciekawostki w Biblii/

• Boża i nasza odpowiedzialność w sferze pieniędzy

/różnica między Bożą a ludzką ekonomią, władanie, kontrola i zaopatrzenie; wierni zarządcy Bożej własności; korzyści z wiernego zarządzania /

• Praca – błogosławieństwo czy przekleństwo

/źródło braku zadowolenia w sferze finansowej, konsekwencje grzechu a praca, Boża perspektywa na pracę, Boża odpowiedzialność w kwestii pracy, ludzka odpowiedzialność a praca/

• Dług jako pewien rodzaj niewoli i biblijna droga wyjścia

/źródło i skutki długów, biblijne spojrzenie na kwestię długu, poręczanie i pożyczanie innym – tak czy nie, droga wyjścia, film – wdowa i oliwa/

• Poszukiwanie rady i komunikacja finansowa w rodzinie

/źródła dobrej rady w finansach osobistych, komunikacja finansowa pomiędzy małżonkami, odmienne osobowości a finanse, uczenie dzieci o finansach, nie Boże źródła rady/

• Jak mądrze i optymalnie wydawać pieniądze – styl życia

/zadowolenie, wdzięczność, wpływ reklam na finanse osobiste, oddziaływanie marketingowe a nasze wybory, priorytety w wydawaniu, cele finansowe; uczciwość; podatki; stronniczość, dlaczego złym dobrze się powodzi/

• Dawanie daje życie

/właściwe nastawienie, Bóg jest pierwszy, ile należy dawać; różne formy i poziomy dawania; jak dawać; komu dawać; konsekwencje dawania/

• Oszczędzanie i pomnażanie

/związek pomiędzy dawaniem i oszczędzaniem; klucze do pomnażania; bogaci czy biedni; chciwość i jej konsekwencje; zachęta do oszczędzania – jak, ile, na co; Boże rady w inwestowaniu; hazard/

• Wpływ wieczności na finanse osobiste

/realność wieczności, depozyt w niebie; finanse i nasza rola na ziemi, unikalne inwestycje z gwarantowanym zabezpieczeniem/

(3-4 h)

• informacje statystyczne o pracy

• dlaczego praca w umysłach niektórych ludzi jawi się jako niebiblijna / konsekwencje grzechu

• biblijna perspektywa na pracę – odkupienie z przekleństwa w Chrystusie

• Chrystus i jego stosunek do pracy

• ST i NT o pracy

• Boża odpowiedzialność w kwestii pracy

• zasady dla pracowników

• szukanie pracy i jej przyjęcie – praktyczne wskazówki

• zasady awansu i praktyczne wskazówki

• frustracja w pracy – jak sobie radzić

• Kompas Kariery – narzędzie Crown – co to jest?

(3 x 3h)

• Powody i metody edukacji finansowej dzieci

• Etapy rozwoju dziecka a narzędzia i kierunki edukacji o finansach

• Praca w grupach z dorosłymi i praktyczne zajęcia dla dzieci równolegle

• Gra rodzinna, o walorach edukacyjnych dla rozwoju finansowego

(3h)

• na czym polega wolność finansowa?

• dlaczego warto prowadzić budżet?

• konstrukcja budżetu domowego

• ćwiczenia praktyczne

• formularze i kalkulatory – pomoc w uporządkowaniu finansów i krok ku wolności finansowej

Miałem okazję z Iwoną współpracować wielokrotnie, czy przy organizacji konferencji czy kursów. Widzę w niej we wszystkim co czyni dążenie do doskonałości, chęć doskonalenia swoich kompetencji i wiele nabytych już umiejętności. Sprawdziła się świetnie jako instruktor kursów finansowych, trener Kompasu Kariery czy wykładowca.
Zdzisław Miara, Fundacja Edukacja Finansowa Crown

Pani Iwona Styczeń prowadziła w Jeleniej Górze serię spotkań z obszaru finansów i zarządzania nimi.
Cykl tych nauczań bardzo wiele wniósł w życie osób, rodzin jak i wspólnoty. Był narzędziem porządkującym rozumienie sfery finansów z perspektywy Bożego Królestwa. Wniósł poziom nowego zrozumienia naszej i bożej odpowiedzialności…

Magdalena Broda, Pastor KBwCh w Jeleniej Górze

Kurs finansowy Crown był dla mnie dużym ugruntowaniem w biblijnych zasadach prowadzenia domu, własnych finansów i postawy jaką powinniśmy mieć względem innych osób. Iwona jako trener finansowy, okazała się bardzo otwartą osobą. Zawsze pojawiała się na umówioną godzinę potwierdzając swoją postawą rzeczy, których uczyła podczas kursu…

Mateusz Grzywiński, Elbląg, właściciel szkoły językowej

Iwonę Styczeń poznałam na kursie finansowym Skype Crown w 2016 roku, który prowadziła. Dała się poznać jako osoba mająca wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Dostrzegłam w niej też mądrość jako umiejętność zastosowania wiedzy w życiu i dzielenie się z innymi oraz to, że kocha ludzi i ma wyjątkowy dar zachęcania, przekonywania i motywowania do działania.

Mariola Wichman, Tczew, lider Crown, urzędnik
Czytaj Więcej

Kompas Kariery

Pomagam odkryć, docenić i wykorzystać twoją wyjątkowość!

Stoisz w miejscu? Jesteś sfrustrowany? Zagubiony? Znudzony?
Pomogę Ci w odkryciu kierunku twojej edukacji lub kariery zawodowej w oparciu o profesjonalne narzędzie badawcze Career Direct®.

Jeśli masz pytania…
• odnośnie dopasowania pracy do twojej osobowości i zainteresowań
• w zakresie zidentyfikowania twoich mocnych i słabych stron
• co do wyboru ścieżki kariery, szkoły średniej, studiów czy specjalności…

… czas odkryć swoje talenty, atuty, predyspozycje zawodowe z Kompasem Kariery – Career Direct® !

Pomoc w odkryciu osobistego potencjału.

Wielowymiarowy, obszerny profil zawodowy – ponad 20 stronicowy raport, do którego można wrócić na dalszych etapach edukacji i kariery zawodowej.

Obiektywne narzędzie wspierania wyborów życiowych – spojrzenie z boku na plany, zamiary i ocenę ich w świetle wyników badań.

Praktyczne wnioski dla ścieżki edukacji i kariery – znacznie większą pewność, że to co wybierasz jest tym, do czego pasujesz.

Profesjonalną analizę talentów i predyspozycji – poczucie pewności, że wykorzystujesz potencjał, jakim zostałeś obdarzony.

Szansę na oszczędność pieniędzy i uniknięcie problemów z powodu nietrafionych decyzji, co do ścieżki edukacji i wyboru kariery zawodowej.

Kompas Kariery wykonałam dla córki przed wyborem szkoły średniej. Wyniki testu przeszły moje oczekiwania! Otrzymałam szczegółowy raport mówiący o naturalnych predyspozycjach Sary, z których nie zdawałyśmy sobie sprawy, a które pokrywają się z rzeczywistością! Pani Iwona szczegółowo wyjaśniła nam zależności w wynikach, tak, że wszystko ułożyło się w jedną całość…

Agata, Jelenia Góra, klientka Kompasu Kariery

Poprowadzone przez Iwonę spotkanie i omówienie testów Kompasu kariery naszych dzieci pozwoliło nam w pełni zrozumieć i docenić ich wartość. Dzięki dogłębności analizy, wiedzy i otwartości trenera zobaczyliśmy naturalne zdolności i predyspozycje córek w zupełnie nowej jaśniejszej perspektywie. Wyniki ukierunkowały nas na obszary, w których nasze córki są mocne…

Dorota i Dariusz R., klienci Kompasu Kariery, Głogów
Czytaj Więcej

Coaching

Oferuję o wiele więcej niż tylko rozmowę!

Jestem coachem chrześcijańskim.
Oznacza to dla mnie przede wszystkim pracę na fundamencie wartości chrześcijańskich.

Rozmawiam z osobami zainteresowanymi włączaniem w proces aspektu wiary, wierzącymi, dla których aspekt wiary nie jest istotny dla procesu, jak i osobami, które nie deklarują się w ogóle jako wierzące. Pracujemy wtedy nad tematem i obranym celem z poszanowaniem odrębności naszych wartości.

W rozmowie coachingowej z klientem wspieram go w osiąganiu jego celów, pragnień i misji życiowej poprzez trafiające w sedno pytania. Szukamy razem rozwiązań w obszarze zasobów i struktur osobistych oraz grupowych, wartości a także zasobów związanych z klientem. Poprzez coaching pomagam znajdować motywację i wizję dla życia klienta. Wspieram klienta w procesie myślenia, planowania, podejmowania decyzji i działania.

Coaching życiowy

Coaching powołania

Coaching przekonań

Coaching zawodowy

Panią Iwonę Styczeń znam od wielu lat. Jest niezwykle interesującą, kompetentną, wykształconą i wszechstronnie utalentowaną osobą. Jej atuty to zarządzanie, w tym finansami, coaching i szkolenia, a także konsultacje.
Jako coach specjalizuje się w dziedzinie Life Coaching’u, szczególnie w zakresie finansów osobistych, zarządzaniu sobą w czasie i przestrzeni…

Andrzej Mytych, Instytut Rozwoju Didaskalos

Coaching chrześcijański z Iwoną rozpoczęłam na początku 2018 r. Już po pierwszym spotkaniu wiedziałam, że będzie to dla mnie owocny czas. Iwona prowadziła mnie w drodze odkrywania prawdy o sobie samej powoli, małymi krokami. Była dobrze przygotowana.  Zadając mi pytania wspierała mnie w tym, bym sama odkryła kim jestem. Iwona budowała zaufanie między nami…

Elżbieta, Bielawa, inżynier górnictwa klientka coachingu
Czytaj Więcej